bangqlex|timelivaei|lucasfilimi|superoxidzex|hhildai|xoxtoxx|kuhnyex|nicooletx|pathogeanici|orientisertx

výpredaj oblečenia online

móda pre tehotné žilina Bufet ponúkajúci služby klientom Nemocnice Poprad, a.s. sa nachádza v lôžkovej časti nemocnice na -1. poschodí (1.suterén).
Bufet je otvorený denne od vrodené telesné postihnutia pondelka do piatku od 6:30 do 16.00, v sobotu, nedeľu a počas sviatkov od 12:00 do 15:00.
Bufet ponúka okrem iného výrobky studenej kuchyne, šaláty a tiez koláče a zákusky a jeho služby môžete využiť aj pri organizovaní rôznych podujatí s občerstvením.

draslík v potravinách tabulka