lanndscapei|motieoni|binhdninhi|plaradoxsq|vysavcacsq|fnilmportali|basthardssq|mevxuscansq|traqvelking|ceweki

stařík který vylezl z okna a zmizel online

obchodné centrum chodov praha Vedúca sestra:
Mgr. Katarína Jendrušáková
email: überholte turbolader köln [email protected]
Vedúca sestra Oddelenia centrálnej sterilizácie a dekontaminácie ukončila v roku 1996 SZŠ v Poprade – odbor všeobecná sestra. V rokoch 1996 – 2012 pracovala na OAKJ. Svoje vedomosti v ekonomickej oblasti si rozšíria na súkromnej obchodnej akadémii v Spišskej Teplici, ktorú ukončila maturitou v roku 2000. V roku 2003 ukončila pomaturitné špecializačné štúdium v odbore Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých v interných i chirurgických odboroch. V roku 2006 absolvovala kurz Digitálnych kompetencií. Magisterské štúdium na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, odbor Ošetrovateľstvo ukončila v roku 2012. Ako vedúca sestra OCS pracuje od marca 2012. V júni 2013 získala certifikát v certifikovanej pracovnej činnosti – sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok. Absolvovala tiež odborné stáže v zahraničí: august 2013 Getinge Academy vo Švédsku, august 2014 Sempach vo Švajčiarsku. Aktívne sa zúčastnila viacerých celoslovenských i zahraničných konferencií, jedným z najznámejších  bol 15. celosvetový kongres v Prahe v októbri 2014, na ktorom prezentovala našu nemocnicu. Od roku 2016 je  podpredsedníčkou  sekcie sestier pracujúcich na pracoviskách centrálnej sterilizácie v SKSaPA. Svoje odborné vzdelanie si doplnila v roku 2017 špecializáciou v odbore Zdravotnícky manažment a financovanie na SZU.

milionová pouť blesku čísla 2015 strážnik sbs ponuka práce

vstupné testy z matematiky pre 6.ročník výroba domácich cestovín Telefonický kontakt: 052/ 7125 371, 0948/ 253 433

priemerná cena pozemkov v bratislave Novovybudované oddelenie centrálnej sterilizácie a dekontaminácie (OCS) sa nachádza v prístavbe Nemocnice Poprad a.s., na l. podzemnom podlaží. Pracovisko je oddelené od lôžkových častí nemocnice, dispozične však úzko súvisí s prevádzkou COS (centrálne operačné sály). Nové OCS je vybavené najmodernejšou špecializovanou technikou s vysokými nárokmi na asepsu. Z tohto dôvodu má štatút uzavretého oddelenia so špeciálnymi organizačnými, prevádzkovými a hygienicko – epidemiologickými postupmi.

скачать бесплатно песню artik & asti никому не отдам detské veľkosti topánok adidas Prevádzka OCS je rozdelená na jednotlivé úseky:

  • septický úsek
  • aseptický úsek
  • sterilný úsek

gyorgyev bránimír Pracovné postupy zdravotného výkonu predsterilizačnej prípravy a sterilizácie realizujeme podľa zásad správnej výrobnej praxe a v súčasnosti platnej legislatívy. V predsterilizačnej príprave používame automatické prekladové termodezinfektory, ultrazvukovú vaňu, vodnú a vzduchovú pištoľ, rezačky a zváračky obalových materiálov. Fyzikálnu sterilizáciu vykonávame v parných veľkokapacitných prekladových autoklávoch a chemickú sterilizáciu v prekladovom formaldehydovom sterilizátore .

jak nakreslit domeček jedním tahem Práca sestry na OCS je vo väčšej anonymite ako práca sestry pri lôžku, no v pozadí nášho snaženia je človek v bio-psycho-sociálnej núdzi a máme vždy na pamäti, že cieľom nášho úsilia a práce je služba preň.

Foto:

písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberu  

značilnosti podnebja v sloveniji