teloxfixx|omncetimei|teowdorox|phazrmax|hveadyi|rippkedx|byanquettei|mccoawi|mindoroei|adbheredx

Rádiológia

imagenes de roberto gomez bolaños y sus hijos

falošný patchwork zvonček postup Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie (ODIR) sa od decembra 2012 nachádza v nových priestoroch Nemocnice Poprad, a.s.
Pred vyšetrením je potrebná evidencia v recepcii ODIR. Bude Vám pridelené poradové číslo. Následne je potrebné sledovať informačné tabule o priebehu predošlých vyšetrení.
Pracovisko ODIR pracuje s virtuálnym vyvolávacím systémom na obsluhu klientov. Tento systém umožňuje rýchle a bezproblémové, pokojné vybavenie klientov, zaisťuje ľahkú orientáciu na oddelení, zabezpečuje diskrétnosť.
Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie, ako prvé na Slovensku, používa pri snímkovaní detí špeciálne digitálne kazety. Výhodou týchto nových kaziet je zníženie radiačnej záťaže.

dohoda o provedení práce 2016 student Primár:  
 MUDr. Michal Heržák resumé de la boite a merveille chapitre par chapitre en arabe
snubné prstene cena
Zástupca primára:
 
   
tisk na novinový papír praha
Vedúci rádiologický technik:
 
Bc. František Rosina sádrokartony montáž ceník
recepcia-odir

castlevania lords of shadow wikipedia español isabel fernández ibarra instagram Lokalizácia: prízemie novej prístavby Nemocnice Poprad, a.s. (Lôžková časť Nemocnice Poprad, a.s.).

blokované imei Pracovná doba:
Pondelok – piatok 07:30 – 14:42
Pohotovosť 14:42 – 07:30
 • Recepcia ODIR
 • Skiagrafia 4 (pohotovosť RTG)
 • Skiagrafia 3
 • Skiagrafia 1
 • Pracovisko intervenčnej rádiológie
 • CT pracovisko MDCT 128 (CT Philips Ingenuity 128)
 • CT pracovisko (CT Siemens)
 • Ultrazvukové pracovisko
 • Mamografia
 • Zubný RTG prístroj
 • Denzitometria

prekladac viet do angličtiny vianočné ozdoby z papiera navod Telefonický kontakt: 052 / 7125 405

kovbojové a vetřelci online Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie ako prvé na Slovensku poskytuje nový progresívny terapeutický výkon – „vypálenie“ metastáz v telách stavcov a následne ich vyplnenie kostným cementom – úkon sa nazýva rádiofrekvenčná ablácia metastáz tiel stavcov alebo kostí (RFA Bone Metastasis). Táto metóda sa vo vysokej miere a úspešne využíva vo vyspelých krajinách Európy, najmä v Belgicku a Taliansku. Hľadať možnosti pre pacientov sa lekári rozhodli aj po tom, čo sa v posledných rokoch objavuje čoraz viac mladých onkologických pacientov, ktorým by táto paliatívna terapia mohla napomôcť pri ďalšej liečbe. ODIR úspešne spolupracuje s onkologickými pracoviskami nielen v Poprade, ale aj v Spišskej Novej Vsi, Levoči, Rožňave, Liptovskom Mikuláši, či Starej Ľubovni. Oddelenie sa rozhodlo aj pre obnovenie niektorých diagnostických a terapeutických výkonov na cievach, najmä pre potreby cievnych chirurgov a angiológov. Ide o DSA (digitálna subtrakčná angiografia) dolných končatín, PTA (perkutánna transluminálna angioplastika) dilatácia ciev panvy a dolných končatín, stenting ciev malej panvy a dolných končatín, mechanická trombektómia ciev dolných končatín, PTA (perkutánna transluminálna angioplastika) s balónmi povlečenými liečivom (drugeluting balons), stenting ciev malej panvy a dolných končatín s liečivom povlečenými stentami.

osobne zamjenice njemački prijevod Práca oddelenia diagnostickej a intervenčnej rádiológie sa sústreďuje na zobrazovaciu diagnostiku ochorení v dospelom veku, ale tiež aj u detských pacientov. Vykonávame konvenčnú rádiodiagnostiku. Ďalšími zobrazovacími metódami sú ultrasonografická, mamografická a denzitometrická diagnostika, kontrastné vyšetrovacie metódy, vyšetrenia počítačovou tomografiou. Pracovisko ODIR sa rozvíja v oblasti neinvazívnych a invazívnych intervenčných vyšetrení, ako na diagnostickej, tak aj na terapeutickej úrovni. Pôsobnosť oddelenia sa vzťahuje na spádové územie celého okresu Poprad. Pracovisko intervenčnej rádiológie poskytuje služby v rámci celého Slovenska.

nahlásenie účtu na daňovom úrade Pracovisko je držiteľom certifikátu EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004.

neprekonateľný odpor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave v októbri 2008 zriadila školiace pracovisko Slovenskej zdravotníckej univerzity v rámci Oddelenia diagnostickej a intervenčnej rádiológie Nemocnice Poprad a. s. pre praktickú časť vysokoškolského vzdelávania v zdravotníckych povolaniach, špecializačné a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v akreditovaných študijných programoch Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a jej fakúlt.

veľkomesta slovenska Pravidelná kontrola kvality zariadení röntgenových prístrojov (skúšky prevádzkovej stálosti) sa vykonávajú 1 x týždenne a údaje z meraní sú odosielané na Úrad radiačnej ochrany.

súkromný psychiater prievidza Pracovisko prešlo na bezfilmovú röntgenovú dokumentáciu. Čím sa práca celého oddelenia zefektívnila, čo umožnilo novú spoluprácu s oddeleniami našej nemocnice a tiež s inými pracoviskami v rámci celého Slovenska.

podmienky vedenia elektrického prúdu v kvapalinách Mamografické pracovisko úspešne absolvovalo národný mamografický audit pre zabezpečenie kvality v rádiológii. Podľa platnej legislatívy môže vykonávať preventívne mamografické vyšetrenia.

pierrade de poisson mariné Oddelenie je zapojené do klinických štúdií v spolupráci s POKO Poprad s. r. o.

kurz efektívneho rodičovstva V mimopracovnej dobe sú akútne vyšetrenia realizované lekárskou pohotovostnou službou.
Práva pacientov vyplývajú z príslušných právnych noriem.

výbery z bankomatu mbank Vyšetrenia sú hradené zdravotnými poisťovňami, vrátane špecializovaných intervenčných diapeutických výkonov. Vyšetrenia sa vykonávajú na základe žiadanky k vyšetreniu indikujúcim lekárom. Poskytované nadštandardné vyšetrenia s použitím ionizujúceho žiarenia sa realizujú na základe žiadanky k vyšetreniu od indikujúceho lekára, podľa platnej legislatívy. Nadštandardné služby a iné služby poskytované Nemocnicou Poprad a. s. sú uvedené a účtované podľa platného cenníka Nemocnice Poprad a. s.

tomáš klus marie text akordy youtube gloria estefan con los años que me quedan karaoke Nadštandardné služby (ceny sú účtované podľa platného cenníka Nemocnice Poprad a. s.):

 • Sonografia prsníkov
 • Periradikulárna terapia (PRT) pod CT
 • Ozónoterapia
 • Ozónoterapia kĺbových spojení
 • Osteodenzitometria
 • Vyšetrenie viscerálneho tuku
 • Zubný röntgen
 • Napaľovanie CD, DVD z vyšetrení
 • Iné služby administratívneho charakteru

  bezpečné napětí a proud ante tomić poskokova draga informatorium školy mateřské čtenářský deník křídla vánoc stáhnout film

evanjelická encyklopédia slovenska Zamestnanci:
Na pracovisku pracujú lekári so špecializáciou v príslušnom odbore a lekári v predatestačnej príprave. Rádiologickí technici sú podľa platnej legislatívy registrovaní. Zodpovední rádiologickí technici jednotlivých pracovísk absolvovali certifikačné vzdelanie. Na pracovisku pracujú zdravotné sestry, ktoré sú podľa platnej legislatívy registrované.

šiltovky vans dievčenské bol som hladný vodotěsné pouzdro na fotoaparát olympus kreslené obrázky kůň

stn 73 0802 požiarna bezpečnosť stavieb